Björnprov 2007-06-30 i Jonstorp

Precisionsskjutning med jägarmässigt stöd Villebrådet Träffområdets placering vid sidoskott
Träffområdets placering vid anfallande björn Björnklockan Information inför dagens prov
Paus, korvgrillning och koncentration Fotspår Nervör väntan på avläggande av prov
Dessa bilder är tagna vid ett provtillfälle
för "Björnprov för eftersöksekipage"
den 30 juni 2007.
De 18 deltagarna var idag från Pitebygden huvudsakligen från Sjulsmark.
 I provtagningen ingår 3 olika skjutmoment: Precisionsskjutning 80 m,
Löpande björn 30 m
Attackerande björn 30 och 10 m
Dessutom skall en skottplats-
undersökning genomföras.
Alla deltagarna klarade proven
  Skott mot löpande björn