Internationell tävling 2004

Förberedelser. Klister eller kallvalla???

Väntan på start. Är bössan klar???

Starten har gått

Full fart i spåret

Ur spår!!!

Förberedelse på skjutvallen

Klar för skott

Redan i MÅL för att mottaga
Publikens jubel