Bilder från Ungdomsdagen som
Älvsby Jaktvårdskrets och Älvsby Jaktskytteklubb arrangerade.
15 ungdomar var med på ungdomsdagen,
många uttryckte att det var ett bra initiativ av oss att anordna detta.
 

Samling.
Ulf informerar om dagen

  Luftgevärsskytte
 
Gruppbild  

Marcus Hardegård, en duktig lerduveskytt.
detta strax innan duvan träffas

 
Föräldrar fick också chansen att skjuta  

Prisutdelning. Alla som deltagit itipsrunda och luftgevärsskytte fick pris.

     
Ytterligare bilder utan kommentarer