Medlemskort köps vid skjutbanan.
Se Banor – Öppettider

Medlemskort skall uppvisas
vid skjutning på banan
för att
få tillgång till Medlemsförmåner